Det er fare for å bli mislikt på arbeidsplassen

De fleste tilbringer store deler av dagen sin på jobb, og derfor er det helt avgjørende for trivselen at det er en hyggelig stemning der man jobber.

arbeideEn som gruer seg til å gå på jobb, kan fort bli helt mentalt utslitt og få store følelsesmessige problemer. Ikke bare må man trives med den jobben man har, også de man jobber med, må man komme noenlunde godt overens med. Det krever innsats fra både deg selv og kollegaene dine, og her kommer noen punkter som du dermed bør unngå dersom du har begynt på en ny arbeidsplass:

Overdreven selvsikkerhet

En ny arbeidsplass innebærer nesten alltid nye rutiner og innfallsvinkler, så sett deg godt inn i disse. De rutinene du hadde i den forrige jobber, fungerte sikkert knirkefritt, men alle arbeidsplasser er forskjellige. Dersom noen ser det nødvendig å gi deg råd, ta imot disse og vær takknemlig.
Casinospill på kontoret er heller ikke ok.

For mye skryt om den forrige jobben

Akkurat som en ny kjæreste ikke liker å høre snakk om hvordan ting var bedre med den gamle kjæresten, liker heller ikke kollaegene dine å høre om hvordan ting fungerte bedre på den forrige arbeidsplassen. Dette vil også oppfattes som et tegn på manglende samarbeidsvilje:

Du tar ikke imot innspill og råd. Du kan gå glipp av verdifulle innspill og råd om du ignorer det andre har å komme med. Vær ydmyk og takk andre for råd – Hegnar.no

Engasjement i arbeidskonflikter

Dersom du merker gnisning mellom noen kollaeger, ikke vær rask med å ta parti i konflikten. Du som er ny på stedet, kjenner neppe alle sider av saken. Og det å forhøre seg om grunnen til konflikten fra bare den ene parten, vil ikke gi deg et upartisk syn på saken.